Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Grafik urlopowy

Atrybut służy do prezentowania planów urlopowych pracowników w firmie. Przy jego pomocy możliwe jest stworzenie grafiku w formie wykresu Gantta.

informacja

Konfigurację zaawansowaną atrybutu omówiono szczegółowo na stronach poświęconych poszczególnym zakładkom okna, tj. Ogólne, Osoby, Zakres dat, Opcje wyświetlania i Kolumny podsumowania.

informacja

Dodatkowe informacje na temat atrybutu Tabela danych zawarto w dostępnych na blogu technicznym artykułach: