Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Tworzenie nowego procesu

W WEBCON BPS logicznie połączone ze sobą procesy są grupowane w ramach Aplikacji. Przed utworzeniem procesu należy zatem stworzyć aplikację. Aby to zrobić, po uruchomieniu Designer Studio kliknij przycisk Nowy znajdujący się w panelu bocznym i wybierz Nowa aplikacja.
CreateNewApplication.png

Otwiera się nowo okno umożliwiające utworzenie Aplikacji. Tworząc ją, można równocześnie utworzyć pierwszy proces (nie jest to jednak wymagane). Należy przy tym pamiętać, że wprowadzane na tym etapie dane zarówno Aplikacji, jak i ewentualnego procesu, mogą zostać zmodyfikowane w późniejszym czasie.

Nowy proces można utworzyć także na późniejszym etapie (po utworzeniu Aplikacji), korzystając z jednej z następujących metod:

  • wybierając przycisk Nowy proces (przy zaznaczonej Aplikacji na drzewie wyboru) lub Nowy (przy zaznaczonym istniejącym Procesie na drzewie wyboru) na pasku narzędzi,
    NewProcessButton.png
  • klikając prawym przyciskiem myszy na danej aplikacji i wybierając przycisk Dodaj nowy proces, a następnie typ Procesu, AddNewProcessButton.png
  • używając skrótu Ctrl+N,
  • klikając przycisk Nowy proces standardowy w zakładce Akcje w oknie głównym Designer Studio. Ponadto sekcji, w której znajduje się ten przycisk, dostępne są przyciski Kreator procesu urlopowego, Proces słownikowy, Proces szablonów dokumentów umożliwiające dodanie i skonfigurowanie konkretnego typu procesu. NewStandardProcessButton.png

Wraz z procesem tworzone są także elementy podrzędne w stosunku do niego (np. Obieg, Typ formularza) oraz węzeł Atrybuty i Konfiguracja. Po utworzeniu procesu wymaga on dodatkowej konfiguracji i wprowadzenia ustawień odpowiadających aktualnym potrzebom użytkownika.

Oprócz standardowego procesu, dostępne są także inne typy procesów, takie jak Proces urlopowy, Proces słownikowy oraz Proces szablonów dokumentów. Wszystkie wspomniane typy zostały omówione w odpowiednich, osobnych artykułach.

informacja

Więcej informacji na temat konfiguracji można uzyskać w rozdziale Konfiguracja procesu.