Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Atrybuty

Atrybuty to pola formularza służące do prezentowania danych. Mogą być one używane w każdym obiegu w procesie, w ramach którego zostały utworzone. Każdy atrybut utworzony w Designer Studio odpowiada pojedynczemu polu formularza w Portalu. Zawartość atrybutów zależy od ich typu i może obejmować, m.in. dane tekstowe, link, pole wyboru, czy też obrazek.

Do konfiguracji atrybutów służy dedykowany węzeł Atrybuty dostępny w Designer Studio z poziomu drzewa wyboru (nazwa aplikacji → nazwa procesu → Atrybuty). Zawiera on informacje o typie, numerze identyfikatora, odpowiadającym polu w bazie danych oraz grupie, do jakiej należy atrybut.

./img/AttributeNode.png

Atrybuty skonfigurowane w Designer Studio przyjmują postać pól formularza w Portalu. Do wspomnianych pól można wprowadzać odpowiadające typowi atrybutu dane. Należy mieć na uwadze, że z poziomu formularza konfiguracja atrybutów nie jest możliwa.

./img/drex_Attribute_custom_2.png

informacja

Dodatkowe informacje na temat atrybutów można znaleźć na blogu technicznym KB w następujących artykułach: