Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Automatyzacje

Automatyzacje służą do grupowania i zarządzania Akcjami, a także zapewniają lepszą obsługę, organizację i wizualną reprezentację akcji. Automatyzacje utworzone z poziomu procesu mogą być wielokrotnie wykorzystywane w jego obrębie. Pojedyncza automatyzacja stanowi również łącznik pomiędzy akcją danego typu a sposobem jej wywołania.
Konfigurując Automatyzację można korzystać z parametrów lokalnych i dodatkowych zmiennych kontekstowych. Funkcjonalność ta zapewnia również rozbudowaną obsługę ewentualnych błędów. Akcje składające się na Automatyzację są wykonywane w kolejności od góry do dołu.

informacja

Szczegółowe informacje na temat tworzenia i konfigurowania Automatyzacji dostępne są TUTAJ.