Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Wzorce akcji

Wzorce akcji to szablony pozwalające szybko powielać akcje w obrębie jednego procesu. Wzorce akcji mogą być wielokrotnie wykorzystywane podczas konfigurowania automatyzacji w obrębie procesu. Jeśli użytkownik dokona edycji jednego Wzorca akcji, to edytowana jest konfiguracja wszystkich akcji, które z niego korzystają. Wzorce akcji można dodawać z poziomu:

  • węzła Wzorce akcji w konfiguracji procesu, wybierając opcję Nowy wzorzec. Wzorce sortowane są według typów Akcji. Utworzony Wzorzec należy skonfigurować tak samo jak zwykłą akcję. Warunek wykonania zdefiniowany we wzorcu zostanie automatycznie ustawiony we wszystkich akcjach korzystających ze Wzorca, jednak można go później dowolnie edytować dla wybranej akcji z poziomu Kroku. Edytowanie jakiejkolwiek wartości Wzorca akcji spowoduje wprowadzenie zmiany we wszystkich akcjach korzystających z tego Wzorca.

    Nowy wzorzec

  • zakładki Akcje dostępnej na wybranym kroku, zaznaczając dowolną akcję i klikając Stwórz wzorzec. Wówczas utworzony zostanie Wzorzec, którego nazwa i konfiguracja będą wzorowane na wybranej akcji. Nowo utworzony Wzorzec zostanie automatycznie dodany do węzła Wzorce akcji w konfiguracji procesu i można go edytować za pomocą przycisku Konfiguruj wzorzec.

    Wzorzec z poziomu kroku

Dodając nową automatyzację, użytkownik może skonfigurować w ramach niej akcję opartą na Wzorcu, pod warunkiem że jej typ jest zgodny z typem tego Wzorca akcji. Innymi słowy, jeżeli dla danego typu akcji zdefiniowano co najmniej jeden Wzorzec, to będzie można go wybrać z menu, konfigurując kolejną akcję tego typu. Wybierając opcję Brak, możliwe jest zerwanie dziedziczenia konfiguracji akcji ze Wzorca. Wówczas będzie można ją niezależnie konfigurować.

Konfiguracja akcji ze wzorca

Po dodaniu akcji z Wzorca pole Warunek wykonania zostanie automatycznie wypełnione zgodnie z konfiguracją Wzorca akcji. Warunek wykonania można edytować dla każdej akcji indywidualnie, nawet jeżeli są one powiązane ze Wzorcem.

informacja

Szczegółowe informacje na temat Wzorów akcji dostępne są w ARTYKULE na naszym blogu technicznym