Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Konfiguracja systemu

Zakładka Konfiguracja systemu zestawia opcje pozwalające określić ustawienia WEBCON Business Process Suite mające zastosowanie do wszystkich procesów oraz wskazać parametry WEBCON BPS Workflow Service.

Konfiguracja systemu

Została ona podzielona na następujące sekcje:

 • Stałe globalne – konfiguracja zmiennych środowiskowych dostępnych w obrębie całego systemu,
 • Reguły biznesowe – pozwala tworzyć i edytować reguły biznesowe, które można stosować w systemie,
 • Reguły formularza – pozwala tworzyć i edytować reguły formularza, które można stosować w systemie,
 • Automatyzacje – konfiguracja automatyzacji globalnych, które można następnie wykorzystać na poziomie procesu,
 • Atrybuty globalne – konfiguracja atrybutów dostępnych w obrębie całego systemu,
 • Przydzielanie licencji – przydzielanie poszczególnych licencji użytkownikom w ramach modelu subskrypcyjnego,
 • Parametry globalne – konfiguracja podstawowych parametrów WEBCON Business Process Suite,
 • HotFoldery – konfiguracja katalogów, z których WEBCON BPS Workflow Service pobiera skany dokumentów,
 • HotMailBoxy – konfiguracja skrzynek e-mail lub katalogów publicznych Exchange, z których WEBCON BPS Workflow Service pobiera załączniki wiadomości,
 • Projekty OCR AI – węzeł do importowania projektów OCR AI oraz do zarządzania nauczaniem i wersjami projektów,
 • Punkty rejestracji – lista przechowująca informację o punktach rejestracji dokumentów,
 • Dostawcy uwierzytelnienia – konfiguracja zewnętrznych dostawców uwierzytelnienia,
 • Spółki – lista spółek dostępnych w WEBCON Business Process Suite,
 • Konfiguracja Serwisów – konfiguracja parametrów serwisów workflow.