Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Szablony dokumnetów

Niektóre komponenty systemu wymagają źródeł danych o określonej strukturze kolumn. Szablony służą do tworzenia źródeł z narzuconym schematem, tak aby można było wykorzystywać je w określonym kontekście.

DataSourceTemplate.png

1. ID

Identyfikator źródła danych (jeżeli wartość jest mniejsza od „0”, oznacza to, że źródło nie zostało jeszcze zapisane w bazie).

2. Nazwa

Nazwa źródła danych.

3. Źródło nadrzędne

Każde ze źródeł danych może zawierać źródła zależne powiązane z daną spółką. W przypadku odwołania do źródła nadrzędnego z elementu obiegu wykonywane jest zapytanie zdefiniowane w źródle zależnym (o ile źródło nadrzędne zawiera źródło zależne ze spółką, do której należy element). Jeżeli dla źródła określono źródło nadrzędne, wymagane jest również podanie spółki, dla której jest ono zdefiniowane.

4. Spółka

Spółka, do której należy zdefiniowane źródło. Jeżeli dla źródła określono spółkę, wymagane jest również podanie źródła nadrzędnego.

5. Typ źródła

Typ aktualnego źródła danych. Określa miejsce skąd pobierane są dane.

6. Opis

Opis źródła danych zdefiniowany przez użytkownika.

7. Dostęp do danych w kontekście konta systemowego

Zaznaczenie przycisku wyboru powoduje wyświetlanie użytkownikowi wszystkich elementów szablonów dokumentów. W przypadku odznaczenia aktualny użytkownik widzi wyłącznie elementy, do których posiada uprawnienia.

8. Testuj

Testowanie źródła danych – zwrócone zostaną wyniki testu. W przypadku błędu zostanie wyświetlony komunikat.