Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Niestandardowe

Źródło pozwala na pobranie danych w niestandardowy sposób. Możliwe jest stworzenie dodatku w kodzie .NET, który będzie określał sposób, w jaki sposób mają zostać pobrane dane.

drex_DataSource_Custom_screen.png

1. ID

Identyfikator źródła danych (jeżeli wartość jest mniejsza od „0”, oznacza to, że źródło nie zostało jeszcze zapisane w bazie).

2. Nazwa

Nazwa źródła danych wprowadzona przez użytkownika.

3. Źródło nadrzędne

Każde ze źródeł danych może zawierać źródła zależne powiązane z daną spółką. W przypadku odwołania do źródła nadrzędnego z elementu obiegu wykonywane jest zapytanie zdefiniowane w źródle zależnym (o ile źródło nadrzędne zawiera źródło zależne ze spółką, do której należy element). Jeżeli dla źródła określono źródło nadrzędne, wymagane jest również podanie spółki, dla której jest ono zdefiniowane.

4. Spółka

Spółka, do której należy zdefiniowane źródło. Jeżeli dla źródła określono spółkę, wymagane jest również podanie źródła nadrzędnego.

5. Typ źródła

Typ aktualnego źródła danych. Określa miejsce skąd pobierane są dane.

6. Opis

Opis źródła danych zdefiniowany przez użytkownika.

7. Szablon źródła

Wybór szablonu źródła wymaga, aby dane źródło zwróciło określone dla danego szablonu typy kolumn.

Informacja o wymaganych kolumnach znajduje się w pomocy kontekstowej dla każdego szablonu źródła (po wybraniu szablonu innego niż standardowy pojawi się ikona pomocy kontekstowej obok menu).

8. Źródło zawiera dane osobowe

Opcja pozwala wskazać, czy źródło danych jest źródłem danych osobowych dla innych procesów. Powiązanie miedzy słownikiem danych osobowych a konkretnym procesem korzystającym i przechowującym kopie danych osobowych konfigurowane jest dodatkowo dla każdego atrybutu oznaczonego jako przechowujący dane osobowe. Tak określone powiązanie pozwala prześledzić, z jakiego elementu słownika danych osobowych atrybut zaczerpnął wartość. Dzięki temu akcje, które usuwają i modyfikują (anonimizują) dane osobowe, mogą odnaleźć wszystkie miejsca, w których zaczerpnięto dane ze wskazanego elementu słownika.

Skonfigurowanie źródła danych jako źródła danych osobowych wymaga dodatkowo wskazania, która kolumna ze źródła będzie traktowana jako unikalny identyfikator osoby w tym źródle. Zaleca się, aby kolumna ta zawierała unikalne, numeryczne identyfikatory bazodanowe.

9. Identyfikator danych osobowych

Pole pozwala wskazać unikalny identyfikator w postaci kolumny bazy danych.

10. Dodatek

Dodatek określający sposób pobierania danych.

11. Konfiguracja

Pole umożliwiające skonfigurowanie dodatku.

12. Testuj

Testowanie źródła danych – zwrócone zostaną wyniki testu. W przypadku błędu zostanie wyświetlony komunikat.

13. Konfiguruj dodatek

Przycisk otwiera odrębne okno konfiguracji dodatku zawierające edytor wyrażeń.

14. Filtrowanie

Pozwala wybrać, czy filtrowanie ma odbywać się po stronie platformy BPS czy też dodatku.