Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Menu główne

Menu główne jest dostępne po naciśnięciu przycisku aplikacji znajdującego się w lewym górnym rogu ekranu.

Menu główne

W menu dostępne są następujące opcje:

1. Połączenie z Portalem

Pokazuje okno z ustawieniami połączenia z WEBCON BPS Portal.

Autentykacja w Portalu

Działanie Designer Studio jest uzależnione od połączenia z Portalem, który stanowi interfejs graficzny dla użytkownika systemu – to tutaj może sprawdzić funkcjonalność skonfigurowanych aplikacji i realizować powiązane zadania.

informacja

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: WEBCON BPS Portal – opis ogólny.

Po zaznaczeniu pola wyboru Użyj logowania przez przeglądarkę i potwierdzeniu wyboru przyciskiem Połącz użytkownik jest przenoszony do powiązanej witryny, gdzie może wybrać sposób autentykacji. Wprowadzając odpowiednie dane uwierzytelniające, użytkownik loguje się globalnie do całego systemu.

2. Baza zawartości

Pokazuje okno, w którym można wskazać adres Portalu oraz wybrać bazę przechowywania zawartości systemu. Dodatkowe bazy danych można tworzyć z poziomu instalatora WEBCON BPS.

Wybór bazy zawartości

3. Licencje

Pokazuje okno zarządzania licencjami w systemie.

4. O aplikacji

Pokazuje okno z podstawowymi informacjami na temat aplikacji i jej wersji.

5. Wyjście

Pozwala wyjść z aplikacji.

6. Wylogowanie i wyjście

Po wybraniu tej opcji użytkownik zostanie wylogowany, a aplikacja zamknięta.