Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Raporty

Sekcja zawiera szereg istotnych informacji dotyczących działania systemu. Po kliknięciu na dowolny węzeł na drzewie raportów użytkownik otrzymuje pełną analizę dotyczącą wybranego zagadnienia.

Raporty

Wyniki są prezentowane za pomocą specjalnej tabeli umożliwiającej dodatkowe opracowywanie danych, np. grupowanie według wybranych przez użytkownika kryteriów.

Główne okno raportu

Przykładowe okno raportu

1. Panel narzędzi

Zawiera opcje służące do uaktualniania, kopiowania, dodawania/usuwania, resetowania lub eksportowania pozycji raportu.

2. Obszar kryteriów grupowania

Po przeciągnięciu nagłówka kolumny w to miejsce wartość, którą reprezentuje kolumna staje się kryterium grupowania raportu.

Grupowanie

W efekcie wyniki raportu zostają odpowiednio pogrupowane:

Wyniki

Możliwe jest hierarchiczne grupowanie podanych kryteriów.

Hierarchia

Dodatkowo istnieje możliwość niestandardowego filtrowania wyników w ramach danej kategorii.

Filtrowanie

3. Panel wyników

Prezentuje wyniki wybranego raportu w formie tabeli.