Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Aplikacje

Aplikacja to warstwa wizualizacji będąca miejscem pracy użytkownika. Aplikacje biznesowe w WEBCON BPS składają się z dwóch głównych komponentów:

  • Jednej lub więcej definicji procesów – determinują one logikę biznesową, obiegi, dane na formularzu i wszystkie podstawowe mechanizmy nimi zarządzające.
  • Sekcji prezentacji – jest odpowiedzialna za wygląd i układ aplikacji biznesowych na stronie użytkownika. W skład tej sekcji wchodzą dashboardy, raporty i interaktywne widgety dla użytkownika końcowego. Elementy prezentacji mogą być skonfigurowane bezpośrednio na stronie WEBCON BPS Portal lub z poziomu WEBCON BPS Designer Studio.

Konfigurując aplikację, użytkownik definiuje wyłącznie jej podstawowe parametry, np. nazwę, kolor motywu, język domyślny i sposób działania w wersji mobilnej. Istnieje również możliwość utworzenia karty kontaktowej opiekuna aplikacji – do wiadomości użytkowników końcowych.

Większość opcji konfiguracyjnych jest zawarta w poszczególnych definicjach Procesów oraz w węzłach Prezentacji. Podział aplikacji na procesy (logika biznesowa) i prezentację (wygląd) został wprowadzony z myślą o tym, aby wydajnie i szybko wdrażać rozwiązania.

Przykładowa aplikacja

Połączenia

Połączenie to sposób, w jaki aplikacja jest skojarzona ze Źródłem danych i ma do niego dostęp. Z jednym źródłem może być skojarzonych wiele aplikacji, a z jednego połączenia może korzystać dowolna liczba definicji źródeł danych. Każde połączenie ma swojego Właściciela, czyli użytkownika, który je utworzył i nim zarządza – może je edytować i w razie potrzeby usunąć. Jeśli połączenie jest oznaczone jako Publiczne, to jest ono dostępne dla wszystkich administratorów globalnych. Jeśli dla danej aplikacji utworzone jest połączenie, to będzie ono widoczne we wszystkich procesach należących do tej aplikacji w dedykowanych miejscach systemu (np. w oknie konfiguracyjnym atrybutu).

Połączenia

informacja

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Nowe podejście do źródeł danych w WEBCON BPS - Połączenia.

Źródła danych

W WEBCON BPS dostępnych jest kilka typów źródeł danych. Mogą to być zarówno lokalne, jak i zewnętrzne bazy danych. Definicje źródeł danych pozwalają sprecyzować, które dane będą pobierane z bazy. Tak jak w przypadku Połączeń, źródło może być prywatne lub Publiczne, a z jednym źródłem może byc skojarzonych wiele aplikacji.

Źródła danych

informacja

Szczegółowe informacje na temat połączeń, źródeł danych i powiązanych z nimi uprawnień dostępne są TUTAJ.