Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Prezentacja

Sekcja prezentacji służy do projektowania układu stron WEBCON BPS Portal i tworzenia interaktywnych raportów oraz przycisków startujących elementy obiegu dla użytkowników końcowych.

Przyciski startowe, Raporty i Dashboardy mogą zostać skonfigurowane z poziomu Designer Studio lub bezpośrednio w Portalu, używając funkcji Włącz tryb edycji (wymagane są uprawnienia Projektanta Portalu).

informacja

O tym, jak poruszać się po WEBCON BPS Portal można przeczytać w ARTYKULE na naszym blogu technicznym.

Prezentacja