Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Raporty

Raport to zestawienie informacji zgromadzonych na podstawie wartości, którymi uzupełniono elementy obiegu. W zależności od potrzeb, dane w raporcie mogą być prezentowane zwięźle lub szczegółowo. W swojej najbardziej podstawowej wersji raport przyjmie formę tabeli zawierającej elementy obiegu w bazie procesów (tzw. content database). Widoczność kolumn i zakres wyświetlanych danych są w pełni konfigurowalne. Raporty i ich widoki mogą być tworzone zarówno w Designer Studio, jak i w Portalu.

Raporty

W WEBCON BPS dostępne są następujące typy raportów:

Raport tabelaryczny

Raport w postaci tabeli zestawiającej informacje zgromadzone na podstawie wypełnionych formularzy. Kolumnami tabeli są wybrane przez użytkownika atrybuty systemowe lub procesowe, natomiast elementy obiegu stanowią jej wiersze.

Widok Tabeli - Konfiguracja

Raport graficzny

Raport w postaci wykresu, w przypadku którego oś X to kategorie zdefiniowane przez użytkownika na podstawie wybranych pól formularza lub atrybutów systemowych, a oś Y najczęściej przedstawia wartości liczbowe, którymi uzupełniono te pola. W przypadku wykresu Słupkowego horyzontalnego układ osi jest odwrotny.

Widok WYkresu

Kalendarz

Kalendarz to raport, w którym elementy obiegu są wyświetlane w postaci wydarzeń zaznaczonych w kalendarzu. Taki raport można utworzyć jeżeli element obiegu zawiera co najmniej jeden atrybut typu Data lub godzina.

Widok kalendarza

KPI

Raport pozwalający na graficzną prezentację wskaźników wydajności definiowanych dla każdego kroku obiegu. Konfiguracja raportu umożliwia wskazanie konkretnego procesu oraz typu raportu (dane statystyczne dotyczące edycji lub przebywania elementów w poszczególnych krokach). Dane prezentowane w postaci kolorowych wskaźników grupowane są według obiegu, kroku oraz pracownika. Raporty przygotowywane są na podstawie aktualizowanych na bieżąco danych statystycznych, dlatego wymagają odpowiedniej konfiguracji procesu (zakładka Analizy w konfiguracji kroku dostępnej z poziomu WEBCON BPS Designer Studio) oraz zaznaczenia opcji Podstawowa funkcjonalność dla WEBCON BPS Workflow Service.

Raport KPI

informacja

Więcej na temat tworzenia i konfiguracji raportów można przeczytać TUTAJ, z kolei dodatkowe informacje dotyczące KPI są dostępne W TYM MIEJSCU.