Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Panel wyszukiwania

Panel wyszukiwania można dostosować w taki sposób, aby przeszukiwane były kolumny wskazane przez użytkownika. W tym celu, podobnie jak w przypadku zakładki Kolumny raportu, po prawej stronie użytkownik ma do dyspozycji menu kolumn procesowych i systemowych.

Panel wyszukiwania

Sposób wyszukiwania może być dwojaki: system będzie wyszukiwał wyrażenia, które Zaczynają się od wpisanej frazy lub ją Zawierają.

Domyślnie, jeśli do panelu wyszukiwania nie dodano kolumn, przeszukiwane będą wszystkie kolumny (pod warunkiem że na osobnym widoku zaznaczono opcję Wyszukaj wszędzie).