Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Przyciski akcji masowych

W WEBCON BPS możliwe jest tworzenie przycisków masowej akceptacji, które pozwolą przesunąć wiele elementów obiegu z poziomu raportu.

Przyciski te można dodawać na raporcie i powiązać z nimi konkretną Ścieżkę przejścia, którą przesunięte zostaną wskazane elementy. Użytkownik może również zdefiniować formularz masowej akceptacji, dzięki któremu będzie mógł wprowadzać określone wartości atrybutów dla wszystkich akceptowanych elementów.

Przetwarzanie ma charakter masowy, co oznacza, że przejście ścieżką odbywa się dla wszystkich wybranych elementów. Po zakończeniu przetwarzania użytkownikowi prezentowany jest raport podsumowujący akcje wykonane dla każdego elementu.

Akcje masowe

Konfiguracja przycisku polega na wskazaniu ścieżki, za pomocą której przesunięte zostaną elementy, oraz opcjonalnie zdefiniowania atrybutów, które będzie mógł uzupełnić użytkownik korzystający z przycisku. Atrybuty należy skonfigurować poprzez przeniesienie ich z sekcji Kolumny na lewo. Istnieje również możliwość wskazania, czy uzupełnienie Pola jest wymagane, by element mógł zostać przesunięty do następnego kroku.

uwaga

Aby przycisk był widoczny w raporcie, należy go przenieść do kolumny Widoczne przyciski w sekcji Przyciski akcji masowych na karcie Widoki.