Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Połączenia

Połączenia są wykorzystywane do definiowania ciągów połączeń do zewnętrznej bazy danych. Gdy połączenie jest zdefiniowane, może korzystać z niego dowolna liczba definicji Źródeł danych (decyduje o tym, które dane są ładowane), aby uzyskać dostęp do skonfigurowanej bazy danych.

Celem definiowania ciągu połączeń oddzielnie od reszty definicji Źródła danych jest możliwość zaktualizowania go bez potrzeby osobnej zmiany w każdej definicji źródła danych korzystającej z tego samego połączenia.

Aktualizacja połączenia spowoduje automatyczne korzystanie z nowych danych przez wszystkie definicje Źródeł danych (widok z przyciskiem Wykorzystanie połączenia).

Jeśli jest to konieczne, w konfiguracji atrybutu możliwe jest wybranie połączenia jako źródła danych (bez wykorzystania definicji Źródła danych). Pozwala to na stworzenie bezpośredniego zapytania do bazy danych poprzez zapytanie SQL.