Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Lista SharePoint

Źródło danych pozwala na pobranie danych z listy SharePoint. Możliwe jest zdefiniowanie zapytania CAML, które zawęzi liczbę wyników. Zapytanie jest wykonywane w ramach domyślnego widoku listy SharePoint. Zwracana jest tylko pierwsza strona widoku.

SharePointList.png

1. ID

Identyfikator źródła danych (jeżeli wartość jest mniejsza od „0”, oznacza to, że źródło nie zostało jeszcze zapisane w bazie).

2. Nazwa

Nazwa źródła danych wprowadzona przez użytkownika.

3. Źródło nadrzędne

Każde ze źródeł danych może zawierać źródła zależne powiązane z daną spółką. W przypadku odwołania do źródła nadrzędnego z elementu obiegu wykonywane jest zapytanie zdefiniowane w źródle zależnym (o ile źródło nadrzędne zawiera źródło zależne ze spółką, do której należy element). Jeżeli dla źródła określono źródło nadrzędne, wymagane jest również podanie spółki, dla której jest ono zdefiniowane.

4. Spółka

Spółka, do której należy zdefiniowane źródło. Jeżeli dla źródła określono spółkę, wymagane jest również podanie źródła nadrzędnego.

5. Typ źródła

Typ aktualnego źródła danych. Określa miejsce, z którego pobierane są dane.

6. Połączenie

Służy do definiowania autoryzacji dostępu do bazy danych.

7. Opis

Opis źródła danych zdefiniowany przez użytkownika.

8. Szablon źródła

Wybór szablonu źródła powoduje, że dane źródło zwraca określone dla danego szablonu typy kolumn.

Informacja o wymaganych kolumnach znajduje się w pomocy kontekstowej dla każdego szablonu źródła (po wybraniu szablonu innego niż standardowy pojawi się ikona pomocy kontekstowej obok menu).

9. Źródło zawiera dane osobowe

Opcja pozwala wskazać, czy źródło danych jest źródłem danych osobowych dla innych procesów.
Powiązanie miedzy słownikiem danych osobowych a konkretnym procesem korzystającym i przechowującym kopie danych osobowych konfigurowane jest dodatkowo dla każdego atrybutu oznaczonego jako przechowujący dane osobowe. Tak określone powiązanie pozwala prześledzić, z jakiego elementu słownika danych osobowych atrybut zaczerpnął wartość. Dzięki temu akcje, które usuwają i modyfikują (anonimizują) dane osobowe, mogą odnaleźć wszystkie miejsca, w których zaczerpnięto dane ze wskazanego elementu słownika.

Skonfigurowanie źródła danych jako źródła danych osobowych wymaga dodatkowo wskazania, która kolumna ze źródła będzie traktowana jako unikalny identyfikator osoby w tym źródle. Zaleca się, aby kolumna ta zawierała unikalne, numeryczne identyfikatory bazodanowe.

10. Identyfikator danych osobowych

Pole pozwala wskazać unikalny identyfikator w postaci kolumny bazy danych.

11. Środowisko

Nazwa witryny – nazwa witryny, w której znajduje się lista SharePoint. Nazwa powinna zawierać wszystkie witryny nadrzędne prowadzące od głównej witryny zbioru witryn aż do witryny zawierającej listę SharePoint.
Nazwa listy – nazwa listy SharePoint, której dane powinny zostać zwrócone przez źródło danych.
Otwórz wybraną listę w przeglądarce – przycisk umożliwia wyświetlenie w przeglądarce internetowej listy Sharepoint określonej w znajdujących się powyżej niego polach.

12. Środowisko testowe

Wybór środowiska, w kontekście którego zostanie wykonany test źródła danych.

13. Zapytanie CAML

Zapytanie jest wykonywane w ramach domyślnego widoku listy SharePoint. Zwracana jest tylko pierwsza strona widoku list. Zważywszy, że źródła danych zdefiniowane na listach SharePoint domyślnie zwracają całą zawartość listy, zapytanie CAML umożliwia jej ograniczenie.

Przykład

Przykładowe zapytanie CAML:

<Where> 
<Eq>
<FieldRef Name="Title" />
<Value Type="Text">{CurrentUser}</Value>
</Eq>
</Where>

14. Testuj

Testowanie źródła danych – zwrócone zostaną wyniki testu. W przypadku błędu zostanie wyświetlony komunikat.