Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Użytkownicy i grupy

Źródło pozwala użyć bazy zawartości jako źródła danych, zapewniając dostęp do informacji zawartych w elementach obiegów.

Systemowe Źródło < Użytkownicy i Grupy >

Pierwsze źródło Użytkownicy i grupy jest źródłem systemowym i jest wyróżnione nawiasami trójkątnymi w nazwie.

Źródło jest domyślnym źródłem dla atrybutów Osoba lub grupa.

Nie może być usunięte i zawsze ma włączoną opcję Źródło typu: osoba lub grupa.

Źródło systemowe zwraca następujące kolumny (więcej może być włączonych, ale te z listy nie mogą być wyłączone):

 • COS_BpsID
 • COS_Department
 • COS_DisplayName
 • COS_Email
 • COS_JobTitle
 • COS_Login
 • COS_ManagerBpsID
 • COS_ManagerDisplayName

Źródło systemowe jest wykorzystywane globalnie w systemie, w następujących miejscach:

 • Atrybuty Osoba lub grupa
 • Kolumny Listy pozycji Użyj źródła danych pola osoby
 • Opcja Dowolna osoba w predefiniowanym przypisywaniu zadań
 • Delegowanie zadań na Portalu
 • Dodawanie uprawnień poprzez akcje administracyjne na Portalu
 • Funkcje Reguł biznesowych z węzła “Użytkownicy”, np.: CURRENT USER IS ONE OF, USER IS ONE OF, itd.
 • Uprawnienia Globalne, Aplikacji, Procesu, Obiegu
 • Opiekun Aplikacji
informacja

Ponieważ źródło wykorzystywane jest globalnie, w wielu miejscach, zmiany w jego konfiguracji (filtrze) powinno być odpowiednio przemyślane. Jeżeli potrzebny jest filtr do specyficznych (miejscowych) zastosowań, np. ograniczenie zwracanych kont w danym procesie, formularzu, lub atrybucie, należy stworzyć osobne dedykowane źródło – klonując systemowe źródło, tworząc nowe źródło typu Użytkownicy i grupy (a następnie konfigurujac je jak poniżej), lub zdefiniować ten filtr w konfiguracji atrybutu.

Konfiguracja

drex_DataSource_BPSUsers_screen.png

1. ID

Identyfikator źródła danych (jeżeli wartość jest mniejsza od „0”, oznacza to, że źródło nie zostało jeszcze zapisane w bazie).

2. Nazwa

Nazwa źródła danych wprowadzona przez użytkownika.

3. Źródło nadrzędne

Każde ze źródeł danych może zawierać źródła zależne powiązane z daną spółką. W przypadku odwołania do źródła nadrzędnego z elementu obiegu wykonywane jest zapytanie zdefiniowane w źródle zależnym (o ile źródło nadrzędne zawiera źródło zależne ze spółką, do której należy element). Jeżeli dla źródła określono źródło nadrzędne, wymagane jest również podanie spółki, dla której jest ono zdefiniowane.

4. Spółka

Spółka, do której należy zdefiniowane źródło. Jeżeli dla źródła określono spółkę, wymagane jest również podanie źródła nadrzędnego.

5. Typ źródła

Typ aktualnego źródła danych. Określa miejsce skąd pobierane są dane.

6. Opis

Opis źródła danych zdefiniowany przez użytkownika.

7. Źródło zawiera dane osobowe

Opcja pozwala wskazać, czy źródło danych jest źródłem danych osobowych dla innych procesów. Powiązanie miedzy słownikiem danych osobowych a konkretnym procesem korzystającym z kopii danych osobowych i przechowującym je konfigurowane jest dodatkowo dla każdego atrybutu oznaczonego jako przechowujący dane osobowe. Tak określone powiązanie pozwala prześledzić, z jakiego elementu słownika danych osobowych atrybut zaczerpnął wartość. Dzięki temu akcje, które usuwają i modyfikują (anonimizują) dane osobowe, mogą odnaleźć wszystkie miejsca, w których zaczerpnięto dane ze wskazanego elementu słownika.

Skonfigurowanie źródła danych jako źródła danych osobowych wymaga dodatkowo wskazania, która kolumna ze źródła będzie traktowana jako unikalny identyfikator osoby w tym źródle. Zaleca się, aby kolumna ta zawierała unikalne, numeryczne identyfikatory bazodanowe.

8. Źródło typu: osoba lub grupa

Dla domyślnego źródła systemowego < Użytkownicy i grupy >, ta opcja jest zawsze włączona – nie jest możliwa do wyłączenia.

Parametr decyduje o możliwości wykorzystania źródła danych w konfiguracji atrybutu typu Osoba lub grupa oraz kolumn Listy pozycji w których zaznaczono opcję Użyj źródła danych pola osoby.

Źródło dla którego ta opcja jest zaznaczona, będzie miało wypełnioną ikonę. Icons

Źródło tego typu zawiera domyślnie wszystkie aktywne elementy z tabeli „CacheOrganizationStructure”.

Źródło musi zwracać co najmniej następujące kolumny:

 • COS_BpsID
 • COS_Department
 • COS_DisplayName
 • COS_Email
 • COS_JobTitle
 • COS_Login
 • COS_ManagerBpsID
 • COS_ManagerDisplayName

9. Kolumny źródła danych

Tabela zawiera kolumny źródła danych wraz z ich opisem.

10. Rodzaj zapytania

W przypadku źródła typu Użytkownicy i grupy dostępnych jest kilka wstępnie zdefiniowanych zapytań:

 • Bezpośredni podwładni zalogowanego użytkownika;
 • Bezpośredni podwładni zalogowanego użytkownika (dołącz użytkownika) – bezpośredni podwładni zalogowanego użytkownika oraz zalogowany użytkownik;
 • Bezpośredni przełożony zalogowanego użytkownika;
 • Przełożeni zalogowanego użytkownika – przełożony zalogowanego użytkownika, przełożony przełożonego itd.;
 • Wszyscy podwładni zalogowanego użytkownika – podwładni zalogowanego użytkownika, podwładni podwładnych itd.;
 • Wszyscy podwładni zalogowanego użytkownika (dołącz użytkownika) – podwładni zalogowanego użytkownika, podwładni podwładnych itd. oraz zalogowany użytkownik;
 • Wszyscy użytkownicy – wszyscy użytkownicy z tabeli CacheOrganizationStructure;
 • Wszyscy użytkownicy i grupy.

11. Filtr

Pole pozwala zawęzić wyświetlanie wyłącznie do danych odpowiadających wprowadzonemu zapytaniu.

12. Testuj

Testowanie źródła danych – zwrócone zostaną wyniki testu. W przypadku błędu zostanie wyświetlony komunikat.