Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Procesy powiązane

Procesy powiązane z aplikacją to takie, których definicja oryginalnie znajduje się w innej aplikacji. Skonfigurowanie procesu powiązanego z aplikacją pozwala na używanie tego samego procesu w wielu aplikacjach równocześnie. Umożliwia również odwoływanie się do definicji procesu w trakcie tworzenia obiektów prezentacji aplikacji.

Dodawanie relacji

Dodanie relacji odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwę aplikacji lub procesu i wybranie opcji Powiąż istniejący proces. Użytkownik może dodać procesy powiązane jedynie z aplikacji, w których posiada uprawnienia co najmniej Administratora aplikacji.

Powiąż istniejący proces

Następnie należy wskazać proces, który ma zostać powiązany:

Wybierz proces

informacja

O powiązaniu procesu z aplikacją będzie świadczyć zmiana standardowej ikony procesu na charakterystyczną zieloną ikonę sugerującą jego „zlinkowanie” (patrz obraz poniżej).

Usuwanie relacji

Procesu powiązanego nie można usunąć z poziomu aplikacji, z którą został powiązany, możliwe jest natomiast odłączenie powiązania danego procesu z aplikacją po wybraniu opcji Odłącz proces z poziomu menu kontekstowego drzewa aplikacji.

Odłącz proces

informacja

Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności wraz z przykładem jej zastosowania znajdują się w artykule Wiązanie istniejących procesów w ramach aplikacji.