Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Sprawdzanie procesu

W WEBCON BPS Designer Studio możliwe jest sprawdzenie poprawności konfiguracji istniejącego procesu, w tym jego atrybutów, obiegu dokumentów, akcji itp. Dostęp do funkcjonalności jest możliwy z poziomu menu kontekstowego procesu:

Sprawdź proces

po wybraniu skrótu klawiszowego Ctrl+W lub opcji Sprawdź proces z paska narzędzi programu. Wówczas pojawia się okno przedstawiające raport z weryfikacji konfiguracji procesu.

Weryfikacja konfiguracji procesu

Komunikaty wygenerowanego raportu są podzielone na trzy kategorie: Błędy, Ostrzeżenia oraz Informacje, a w górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające włączenie/wyłączenie widoczności danej kategorii komunikatów w raporcie. W każdym z wierszy raportu podawane są informacje na temat reguły komunikatu, jego krótki opis oraz miejsce występowania w procesie wraz z ID powiązanych elementów.

W lewym dolnym rogu okna wyświetlana jest informacja na temat Postępu sprawdzania procesu.

informacja

W zależności od wielkości procesu generowanie raportu może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolne miejsce raportu dostępne jest menu kontekstowe, które umożliwia kopiowanie oraz eksportowanie (w tym do pliku CSV) danych z raportu.