Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Atrybuty współdzielone – globalne

Atrybuty globalne pozwalają na tworzenie wspólnych atrybutów dla różnych procesów. Ze względu na dziedziczenie konfiguracji (tzn. raz skonfigurowane mogą być natychmiast dodane do dowolnego procesu) upraszczają one proces przekazywania atrybutu między procesami i różnymi środowiskami.

./img/drex_module_2_4_6_11_3_custom.png

Aby dodać atrybut globalny, należy kliknąć przycisk Konfiguracja systemu w lewym dolnym rogu, wybrać pozycję Atrybuty globalne i nacisnąć przycisk Nowy atrybut.
Istnieją cztery typy atrybutów, które można zdefiniować jako atrybuty globalne:

Po utworzeniu atrybuty i zapisaniu nowej konfiguracji atrybut można dodać do procesu, klikając przycisk Aplikacje, wybierając odpowiedni proces i zaznaczając pozycję Atrybuty na drzewie wyboru. Naciskając przycisk Nowy atrybut dostępny w górnej belce, należy dodać nowy atrybut a następnie rozwinąć listę wyboru w polu Typ atrybutu i z węzła Atrybuty współdzielone – globalne wybrać odpowiedni atrybut globalny.

./img/AtrybutGlobalny.png

Dla każdego procesu użytkownik może dodać:

> 10 pól typu Pojedynczy wiersz tekstu
> 10 pól typu Pole wyboru
> 5 pól typu Data i godzina

Pomimo dziedziczenia konfiguracji przez atrybuty globalne, istnieje możliwość zerwania dziedziczenia w konfiguracji atrybutu w wybranym procesie i tym samym lokalnego przekonfigurowania atrybutu. Umożliwia to pole wyboru Zerwij dziedziczenie konfiguracji pola globalnego dostępne w zakładce Ogólne.

./img/drex_module_2_4_6_11_3_custom_2.png

W przypadku atrybutów globalnych dostępne są trzy zakładki konfiguracyjne:

informacja

Dokładny opis zakładek został przedstawiony w rozdziale Atrybuty globalne.