Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Wiersz danych

Atrybut służy do wyświetlania wartości ze źródła danych. Wartości z poszczególnych wierszy i kolumn są wyświetlane jedna pod drugą. Możliwe jest wyświetlanie wartości w formie pola procentowego, pola lampki lub pola pogrubionego.

Konfiguracja zaawansowana

W prawym dolnym rogu zakładki Ogólne w oknie konfiguracyjnym atrybutu dostępny jest przycisk Konfiguracja zaawansowana. Zapewnia on dostęp do dodatkowych, omówionych poniżej opcji konfiguracyjnych atrybutu.

informacja

Konfigurację zaawansowaną kolumny Wiersz danych użytej w Liście pozycji omówiono na odpowiedniej stronie

drex_SelectField_screen.png

1. Tabela

W polu możliwe jest skonfigurowanie sposobu wyświetlania wartości ze źródła danych.

  • Kolumna – nazwy kolumn zwrócone ze źródła danych.
  • Nazwa wyświetlana – nazwa wyświetlana na formularzu.
  • Pole procentowe – po zaznaczeniu przycisku wyboru wartość zostanie przedstawiona jako pasek postępu wraz z wyświetleniem wartości w procentach. Aby zapewnić poprawne prezentowanie wartości, należy ustawiać tę opcję tylko dla kolumn zwracających wartości liczbowe z przedziału od 0 do 100.
  • Pole lampka – zaznaczenie przycisku wyboru powoduje przedstawienie wartości liczbowej w postaci ikony „lampki”. Dla wartości mniejszych lub równych 0 kolor lampki to czerwony, dla wartości równych 1 – żółty, zaś dla wartości większych od 1 – zielony.
  • Pole pogrubione – po zaznaczeniu przycisku wyboru zwracana wartość jest prezentowana pogrubioną czcionką.
  • Pokaż kolumnę - definiuje, które kolumny zwrócone przez zapytanie SQL będą widoczne w atrybucie.

2. Pokazuj nazwy kolumn

Jeżeli zaznaczono przycisk wyboru, nazwy kolumn będą widoczne na formularzu.

3. Zezwalaj na puste tagi w źródle danych

Zaznaczenie przycisku wyboru powoduje, że system pozwala na użycie zmiennych zwracających pustą wartość. Jeżeli odznaczono przycisk wyboru a tag użyty w zapytaniu w źródle danych lub zapytaniu w atrybucie zwraca pustą wartość, rekordy w atrybucie na formularzu edycyjnym nie zostaną wyświetlone.