Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

HTML

Atrybut pozwala na umieszczenie na formularzu elementów niestandardowych w języku znaczników HTML, takich jak przyciski, niestandardowe pola wyboru, czy też niestandardowa prezentacja danych formularza. Konfiguracja atrybutu HTML umożliwia definiowanie kodu niezależnie dla trybu edycji oraz trybu tylko do odczytu.

Atrybut pozwala na wykorzystanie wszelkich znaczników przewidzianych dla języka HTML, niemniej najskuteczniejszym rozwiązaniem jest używanie go w parze z nowymi regułami formularza w trybie JavaScript.

W prawym, dolnym rogu okna dostępny jest przycisk Konfiguracja zaawansowana zapewniający dostęp do dodatkowych opcji konfiguracyjnych pogrupowanych w dwóch zakładkach:

  • Ogólne,
  • Wygląd.

Pełną odpowiedzialność za funkcjonalność, wydajność i bezpieczeństwo osadzonego kodu HTML ponosi projektant aplikacji. Niepoprawny kod osadzony w atrybucie może zaburzyć wygląd i działanie pozostałych elementów formularza oraz jego czytelność na urządzeniach mobilnych.

Konfiguracja zaawansowana

Okno zapewnia dostęp do dodatkowych opcji konfiguracyjnych atrybutu. Okno dzieli się na dwie zakładki: Ogólne oraz Wygląd.

Ogólne

Zakładka zawiera szereg zaawansowanych opcji konfiguracyjnych dla atrybutu.

drex_module_2_4_6_11_7_8_1_screen.png

1. Zawartość HTML

Pole umożliwia wprowadzenia kodu HTML.
Przykładowy kod pozwalający na dodanie przycisku:

<div style=”text-align: right;”>

<button style=”background-color:#ffb74d;” onclick=””>Button text

</button>

</div>

2. Pokazuj nazwę atrybutu

Możliwość określenia, czy nazwa atrybutu ma być wyświetlana. Zaznaczenie przycisku wyboru aktywuje znajdującą się po prawej stronie listę wyboru, w której można określić miejsce wyświetlania nazwy atrybutu (Obok lub Powyżej).

Wygląd

Zakładka zawiera szereg zaawansowanych opcji konfiguracyjnych odnoszących się do wyglądu atrybutu.

./img/drex_module_2_4_6_11_7_8_2_custom.png

Opcja Wyświetlaj inną zawartość HTML w trybie Tylko do odczytu umożliwia wyświetlenie innej zawartości, w przypadku gdy atrybut na Matrycy atrybutów zostanie oznaczony jako Tylko do odczytu.
Jeśli pole pozostanie puste, zaś na Matrycy atrybutów atrybut zostanie ustawiony jako Tylko do odczytu, atrybut HTML nie zostanie wyświetlony na formularzu (jeśli zaznaczono opcję).

Przykład użycia

Dodanie spersonalizowanych przycisków

./img/HTML.png