Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Synchronizacja użytkowników i grup

BpsUsersList.png

Okno Synchronizacja użytkowników i grup podzielone jest na trzy zakładki: Użytkownicy zsynchronizowani, Grupy zsynchronizowane oraz Historia synchronizacji.

1. Kontrolki listy użytkowników

Ta sekcja zawiera trzy elementy:

  • Odśwież – odświeża listę użytkowników
  • Synchronizuj teraz – rozpoczyna synchronizację, potwierdzając ją komunikatem
  • Konfiguracja synchronizacji – otwiera okno, w którym można zmienić ustawienia synchronizacji, dane logowania i ustalić harmonogram synchronizacji. Więcej informacji tutaj: Konfiguracja synchronizacji

2. Lista użytkowników BPS

Pobrana z Active Directory lista użytkowników obecnych w systemie. Można ją przeszukiwać używając słów kluczowych, jak również szeregować według BPS ID, nazwy (zwykle imienia i nazwiska), adresu e-mail, źródła oraz daty ostatniej synchronizacji.

3. Grupy zsynchronizowane

Zakładka pozwalająca na selekcję użytkowników na podstawie ich statusu synchronizacji (oczekujący na synchronizację / już zsynchronizowani).

4. Historia synchronizacji

Okno zawierające informacje o wszytkich synchronizacjach. Można sortować je według daty rozpoczęcia, daty zakończenia, statusu, liczby ostrzeżeń, liczby błędów i pozostałych szczegółów.