Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Konfiguracja serwisów

Okno umożliwia konfigurację podstawowych parametrów serwisu. Ma ona zastosowanie dla wszystkich serwisów podłączonych do bazy danych używanej przez WEBCON Business Process Suite.
Wykonywanie zadań przez poszczególne serwisy zależy nie tylko od parametrów ustawionych w konfiguracji, ale także od włączenia aktywności poszczególnych modułów w danym serwisie.
Po zapisie zmian w konfiguracji należy zrestartować serwis w celu wczytania przez niego nowych parametrów konfiguracyjnych.

ServiceGlobalConfiguration.png

1. Interwał

Częstotliwość, z jaką serwis powtarza próbę wykonania zadań.

2. Konto użytkownika

Konto, na którym uruchomiony jest serwis. Tylko serwisy uruchomione na podanym koncie użytkownika będą mogły łączyć się z danym systemem BPS.

Wyboru konta użytkownika, na którym działa serwis dokonuje się z poziomu instalatora. Po uruchomieniu instalatora WEBCON Buisness Process Suite, z menu Wybór trybu instalacji należy wybrać opcję: Narzędzia do zarządzania systemem. Na pierwszej zakładce (Konfiguracja serwisu lokalnego) znajduje się opcja zmiany użytkownika.

3. Uwierzytelnianie WCF

Uwierzytelnianie w programie Windows Communication Foundation. Zmiana ustawień jest możliwa z wykorzystaniem narzędzi administracyjnych w instalatorze WEBCON BPS.