Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Designer Studio

WEBCON BPS Designer Studio to centrum dowodzenia całego systemu WEBCON BPS.

Sekcja Aplikacje jest wykorzystywana przy tworzeniu kompletnych aplikacji biznesowych, w tym:

  • Obiegów – zaplanuj kroki, twórz zadania, reguły biznesowe, reguły formularza wywołuj akcje, ustawiaj akcje na timeoutoraz twórz akcje cykliczne. Technologia Instant change pozwala wprowadzać zmiany na obiegach, które są już wystartowane. Przechodząc przez poszczególne kroki obiegu, elementy będą korzystać z nowych konfiguracji obiegu i formularza natychmiast po ich zapisaniu w Designer Studio.
  • Formularzy – definiuj atrybuty, które znajdą się na formularzu, ich układ, zachowanie i reguły formularza (JavaScript). Twórz widoki dla różnych użytkowników/kroków lub jeden uniwersalny widok dla wszystkich. Wprowadzaj tłumaczenia swoich aplikacji, tak aby każdy mógł łatwo z nich skorzystać.
  • Warstw prezentacji – twórz elementy prezentacji dla swoich stron w Portalu, takie jak raporty (tabele i wykresy), dashboardy (pulpity) oraz przyciski startowe.

Sekcja Źródła danych pozwala zarządzać połączeniami oraz integracją z zewnętrznymi bazami danych i usługami Web Service, a także w łatwy sposób uzyskać dostęp do własnego systemu WEBCON BPS i filtrować jego dane.

W Konfiguracji systemu znajdziesz wszystkie ustawienia związane z twoim systemem, w tym te, które pozwalają:

Raporty umożliwiają analizę sprawności całego systemu, rozwiązywanie problemów oraz gromadzenie danych statystycznych.

Paczki dodatków (SDK) dają ogromne możliwości rozszerzenia WEBCON BPS poprzez wykorzystywanie niestandardowych funkcji, które nie są elementami składowymi typowej instalacji. Pozwalają tworzyć komponenty, które integrują się z zewnętrznymi systemami i obsługują wyjątkowe przypadki.