Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Dodatki MS Office

Dodatki umożliwiają integrację systemu WEBCON BPS z programami z rodziny Microsoft. WEBCON BPS udostępnia dodatki dla Word i Outlook w wersji klasycznej oraz online. Dostępny jest również dodatek dla Teams.

Instalacja dodatków

W zależności od typu instalacja dodatku wymaga pobrania odpowiedniego pliku instalacyjnego lub pliku manifestu, który jest dostępny w menu użytkownika WEBCON BPS Portal.

Menu

Outlook Classic

Proces instalacji i konfiguracji dodatku VSTO przeznaczonego dla aplikacji desktopowej Microsoft Outlook dla Windows opisano w artykule Outlook Classic – instalacja i korzystanie z dodatku na naszym blogu technicznym.

Outlook Modern

Proces instalacji i konfiguracji dodatku webowego dla Microsoft Outlook online i aplikacji desktopowej Outlook dla Windows oraz Mac opisano w artykule Outlook Modern – instalacja i korzystanie z dodatku na naszym blogu technicznym.

Word Classic

Proces instalacji i konfiguracji dodatku przeznaczonego dla aplikacji desktopowej Microsoft Word dla Windows opisano w artykule Dodatek WEBCON BPS do MS Word na naszym blogu technicznym.

Word Modern

Proces instalacji i konfiguracji dodatku webowego dla Microsoft Word Online i aplikacji desktopowej Microsoft 365 Word dla Windows oraz Mac opisano w artykule Instalacja dodatku WEBCON BPS Word Modern na naszym blogu technicznym.

Teams

Proces instalacji dodatku webowego dla Teams online i aplikacji desktopowej Teams dla Windows oraz Mac opisano w artykule Instalacja dodatku WEBCON BPS do MS Teams na naszym blogu technicznym.

Aktualizacja dodatków

W przypadku dodatków VSTO, podczas uruchamiania programu Outlook lub Word, program automatycznie sprawdza dostępne aktualizacje dodatków i, jeśli jest to wymagane, instaluje je.

Aktualizacja dodatków Modern wymaga ponownego pobrania i zainstalowania pliku manifestu, o ile został on zmieniony wraz z kolejną wersją systemu.