Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Wprowadzenie

WEBCON BPS jest platformą umożliwiającą kompleksową automatyzację procesów biznesowych i obiegów elementów.

Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak tworzyć aplikacje biznesowe za pomocą przystępnych kreatorów, określać zachowanie i logikę aplikacji z wykorzystaniem reguł, definiować raporty i dashboary dostarczające użytkownikom niezbędnych danych procesowych, a także startować obiegi w oparciu o zdarzenia oraz dane z systemów zewnętrznych.

Elementy platformy WEBCON BPS

Poniżej wyszczególniono kluczowe komponenty, które wspólnie tworzą platformę WEBCON BPS.

Designer Studio

WEBCON BPS Designer Studio to narzędzie do modelowania procesów i aplikacji biznesowych. Pozwala projektować przebieg obiegu (tzw. workflow) oraz definiować wygląd i zachowanie formularzy, z których będą korzystali użytkownicy końcowi. Dzięki niemu można przydzielać zadania, tworzyć raporty, konfigurować dashboardy aplikacji, określać sposób prezentacji danych i generować wymaganą dokumentację. To właśnie tutaj znajdują się wszystkie źródła danych, połączenia i słowniki wykorzystywane przez użytkowników, które są na bieżąco aktualizowane w oparciu o wprowadzane dane.
Designer Studio to również narzędzie dla administratora, za pomocą którego może konfigurować system, przydzielać użytkownikom licencje oraz weryfikować działanie systemu na różnych środowiskach.

Designer Studio

Portal

WEBCON BPS Portal to witryna odpowiadająca za wizualizację aplikacji i procesów utworzonych w Designer Studio. Jest podstawowym narzędziem pracy użytkowników końcowych, za pośrednictwem którego mogą realizować przydzielone im zadania i zarządzać elementami workflow. Użytkownicy tworzą tu dashboardy, dzięki którym korzystanie z systemu jest jeszcze bardziej intuicyjne. Możliwość sporządzania raportów ułatwia zarządzanie dużą ilością danych, a dostępne wskaźniki analityczne dostarczają cennych informacji na temat czasu pracy i jej wydajności.
WEBCON BPS Portal to także miejsce interakcji z innymi użytkownikami systemu – można tu wymieniać się korespondencją i dokumentacją, przekazywać komentarze i sugestie dotyczące aplikacji/procesów, czy też udostępniać elementy workflow osobom spoza organizacji. Ponadto Portal oferuje łatwy dostęp do danych archiwalnych i historycznych, a także umożliwia szybkie wyszukiwanie informacji i podejmowanie działań diagnostycznych.

Portal

Aplikacja mobilna

Platforma WEBCON BPS jest dostępna również w wersji mobilnej dla urządzeń z systemem Android: WEBCON BPS Google Play
oraz iOS: WEBCON BPS App Store.
Aplikacja mobilna WEBCON BPS jest w pełni zintegrowana z Portalem, zapewniając nieprzerwany dostęp do firmowych dokumentów
i zadań, niezależnie od miejsca przebywania użytkownika.

Mobilne

Dodatki MS Office

Użytkownicy WEBCON BPS mają możliwość zintegrowania swojej platformy z popularnymi aplikacjami pakietu Microsoft (zarówno
w wersji desktopowej, jak i webowej), a to za sprawą pięciu dedykowanych dodatków:

  • Outlook Classic,
  • Outlook Modern,
  • Word Classic,
  • Word Modern,
  • Teams.

Wystarczy pobrać i zainstalować wymagany dodatek, po czym uzyskuje się dostęp do wybranych funkcjonalności WEBCON BPS bezpośrednio z poziomu aplikacji pocztowej, aplikacji do obsługi współpracy zespołowej, czy też procesora tekstu. Za pośrednictwem dodatków MS Office użytkownicy mogą m.in. wyświetlać aktywne zadania, podglądać zawartość formularzy, tworzyć wiadomości e-mail powiązane z kontekstem elementu obiegu, automatycznie uzupełniać dokumentację o dane z formularzy na podstawie szablonu, wyszukiwać informacje, przeglądać raporty – analogicznie jak w Portalu.

Dodatki

Dodatkowe komponenty i rozszerzenia

WEBCON BPS oferuje szereg dodatkowych funkcjonalności, dzięki którym sami użytkownicy (bez względu na ich poziom zaawansowania technicznego) mogą projektować i współtworzyć wykorzystywane narzędzia, dostosowując je tym samym do własnych wymagań. Z kolei integracja z systemami zewnętrznymi zapewnia niemal nieograniczone możliwości w zakresie obiegu dokumentów i realizacji zadań.

Designer Desk

WEBCON BPS Designer Desk to narzędzie typu no-code, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą tworzyć prototypy aplikacji i je testować na wielu płaszczyznach. Praca z narzędziem jest bardzo intuicyjna i opiera się w głównej mierze na metodzie „przeciągnij i upuść”. Istnieje możliwość wygenerowania kompletnej dokumentacji dotyczącej przygotowanego prototypu, a także jego wyeksportowania do Designer Studio celem dalszego rozwoju przez zespół wdrożeniowy, aż do uzyskania w pełni użytkowej aplikacji. To rozwiązanie doskonale wpisuje się w filozofię Citizen-Assisted Development – użytkownicy biznesowi przekazują swój projekt zespołowi technicznemu, a efektem ich współpracy jest aplikacja, która w możliwie jak największym stopniu odpowiada na potrzeby organizacji.

Designer Desk

SDK i REST API

BPS SDK (Software Development Kit) to zestaw bibliotek oferujący szeroki wachlarz możliwości rozszerzenia WEBCON BPS o funkcje niebędące częścią standardowej instalacji systemu. Dodatki SDK pozwalają tworzyć komponenty, które łączą się z systemami zewnętrznymi i umożliwiają obsługę wyjątkowych przypadków biznesowych. Użytkownik może w ten sposób, np. użyć skryptów sprawdzających poprawność danych formularza z informacjami pochodzącymi z systemów zewnętrznych, korzystać z niestandardowych źródeł danych, przeprowadzać zaawansowane operacje logiczne za pomocą odpowiednich reguł, lub też definiować złożoną logikę biznesową dla kroku sterowania obiegiem.
Z kolei BPS REST API to aplikacyjny interfejs programistyczny usługi Web Service hostowany w Portalu. Na żądanie przekazuje systemom zewnętrznym stan każdej transakcji, przez co umożliwia im wykonywanie operacji na elementach workflow i ich załącznikach z wykorzystaniem standardowych metod HTTP. REST API pozwala na odczyt aktualnych metadanych przepływu pracy, a także wprowadza ujednoliconą metodę obsługi błędów.
Więcej o SDK i REST API można przeczytać TUTAJ.

API