Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Użytkownicy i grupy BPS

BpsUsersAndGroups_screen.png

Okno Użytkownicy i grupy BPS podzielone jest na dwie zakładki: Użytkownicy BPS oraz Grupy BPS.

1. Odśwież

Odświeża listę użytkowników i grup BPS.

2. Lista użytkowników BPS

Lista wszystkich użytkowników BPS. Można ją przeszukiwać używając słów kluczowych, jak również szeregować według BPS ID, nazwy (zwykle imienia i nazwiska), adresu e-mail, źródła, jak również daty ostatniej synchronizacji.

Po zaznaczeniu odpowiednich pól wyboru istnieje możliwość wyświetlania pozycji Oczekujących na synchronizację i Zsynchronizowanych.

3. Pobierz szablon

Po wybraniu tego przycisku na dysk pobierany jest szablon "BpsUsers" w formacie .xlsx ze wstępnie zdefiniowanymi nagłówkami kolumn z danymi użytkowników BPS.

4. Importuj z szablonu

Pozwala zaimportować użytkowników na podstawie szablonu.

Plik szablonu musi zawierać uzupełnione kolumny [Email], [Name] oraz [BpsId] (w formacie UPN). [BpsId] nie może zawierać znaków: \ % & * + / = ? | < > ( ) ; : , [ ] " #. Uzupełnienie danych w pozostałych kolumnach jest opcjonalne.

W kolumnie [Picture] należy umieścić plik obrazka (JPEG, BMP, PNG, GIF) zakodowany w tekstowym formacie Base64 z prefiksem (Data URL), np. data:image/png;base64,/AAAAAAAAAA=. Zaleca się używanie plików o rozmiarze 96x96px nieprzekraczających 10 KB.

5. Grupy BPS

./img/BpsUsersAndGroups.png

Grupy użytkowników BPS wraz z informacją na temat ich Administratorów.