Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Cache

Formularz wyświetlający listę cache'y wykorzystywanych przez system.
Z poziomu tego miejsca możliwe jest ich skonfigurowanie, przeglądanie logów aktualizacji, zawartości cache'y na każdym z frontonów oraz ich wyczyszczenie.

drex_SystemSettings_Cache_screen.png

1. Cache składowany w pamięci frontonów

Lista cache'y, których dane są przechowywane w pamięci frontonów w farmie środowiska SharePoint.
Możliwe jest sprawdzenie, jak długo dany cache zachowuje ważność, przejrzenie, na których frontonach i w których procesach jest w tym momencie przechowywany oraz wyczyszczenie jego zawartości.

W przypadku farm, w których jest kilka frontonów czyszczenie cache'a wykona się automatycznie dla jednego z frontonow, natomiast dla pozostałych wykona się dopiero w momencie pierwszego skorzystania z cache'a na tych frontonach.