Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

MailApproval

WEBCON Business Process Suite umożliwia delegowanie zadań przypisanych w systemie do innych użytkowników oraz automatyczne zamknięcie zadania i wybór ścieżki przejścia za pomocą odpowiedzi na standardowo wysyłane przez system wiadomości e-mail.

Aby umożliwić wybór ścieżki przejścia za pomocą wiadomości e-mail należy:

  • Skonfigurować parametry skrzynki e-mail obsługującej MailApproval.
  • Skonfigurować predefiniowaną listę komend do akceptacji (opcjonalnie) lub komendę umożliwiającą delegację zadań.
  • Na ścieżkach przejścia, dla których chcemy uruchomić akceptację, skonfigurować odpowiednie opcje w zakładce MailApproval
  • Standardowe wiadomości e-mail wysyłane przez WEBCON Business Process Suite powinny zawierać następujący fragment:

Informacja: Możesz odpowiedzieć na tą wiadomość podając w treści maila odpowiednią komendę MailApproval. W celu uzyskania listy dostępnych komend odpowiedz na tą wiadomość wpisując w treści komendę: pomoc

WFD_ID[-|368|-];WFD_Guid[-|77c6dadb-aab2-4b47-80ff-8ccfb02f8a25|-];

Informacja: Możesz odpowiedzieć na tą wiadomość podając w treści maila odpowiednią komendę MailApproval. W celu uzyskania listy dostępnych komend odpowiedz na tą wiadomość wpisując w treści komendę: pomoc
WFD_ID[-|368|-];WFD_Guid[-|77c6dadb-aab2-4b47-80ff-8ccfb02f8a25|-];

  1. Aby wykonać przejście jedną ze ścieżek skonfigurowaną w pkt. 3., należy odpowiedzieć na taką wiadomość e-mail, w treści wpisując jedną z dostępnych na ścieżce komend.
    Jeśli chcemy wydelegować zadanie, należy w treści wiadomości podać komendę służącą do delegacji, a po niej jednoznaczny identyfikator użytkownika (login, adres e-mail, wyświetlaną nazwę).

Funkcjonalność MailApproval została dodatkowo opisana w artykule na blogu technicznym.