Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Przydzielanie licencji

Okno służy do przydzielania licencji WEBCON w ramach modelu opartego na subskrypcji. Model ten stanowi alternatywę dla standardowego modelu licencji wieczystych.
Do wyboru dostępne są łącznie 4 typy licencji – 2 licencje End user i 2 licencje Power user.

Więcej informacji o przydzielaniu licencji znajduje się [tutaj].

drex_SystemSettings_LicencesAllocation_screen.png

1. Kontrolki przydzielania licencji

Odśwież – odświeża listę użytkowników i przydzielonych im licencji

Przydziel/odbierz licencje – umożliwia przydzielanie/odbieranie poszczególnych licencji grupowo wszystkim użytkownikom z listy

Raport zużycia licencji – po wybraniu tej opcji na dysk pobierany jest plik .xlsx z informacjami na temat licencji przydzielonych poszczególnym użytkownikom

Aktywni użytkownicy / Usunięci użytkownicy – umożliwia wyświetlanie informacji licencyjnych dotyczących aktywnych lub usuniętych użytkowników

Filtr – pozwala filtrować listę przydzielonych licencji według Nazwy lub loginu użytkownika, Typu licencji, Przynależności do grupy, a także Typu użytkownika.

2. Nazwa wyświetlana

Wyświetlana nazwa użytkownika, najczęściej wyrażona jako jego imię i nazwisko.

3. Identyfikator użytkownika

Identyfikator użytkownika, najczęściej wyrażony jako jego adres e-mail.

4. Typy licencji

Dostępne typy licencji WEBCON Business Process Suite.

Licencje typu End user:

  • Unlimited Solution Access (wcześniej licencja User CAL) – użytkownik posiadający tę licencję ma dostęp do dowolnej liczby procesów WEBCON BPS. Licencja ta jest przeznaczona dla użytkowników, którzy będą chcieli aktywnie korzystać z wielu różnych specjalistycznych i złożonych aplikacji (np. do rejestracji faktur).
  • Single Solution Access – licencja dająca użytkownikowi dostęp do pojedynczego procesu, który składa się z 2 lub mniejszej liczby obiegów. Przeznaczona dla prostszych, powszechnie używanych aplikacji (np. do składania wniosków urlopowych).

Licencje typu Power user:

  • Designer Studio Access – umożliwia korzystanie z interfejsu graficznego WEBCON BPS Designer Studio ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.
  • Designer Desk Access – umożliwia projektowanie prototypów aplikacji za pomocą narzędzia WEBCON BPS Designer Desk.

5. Typ

Typ konta użytkownika. Dostępnymi typami są: zdefiniowani użytkownicy systemu lub użytkownicy zewnętrzni, użytkownicy zsynchronizowani z Active Directory, Azure Active Directory, LDAP lub SharePoint.

6. Liczba licencji

Liczba wykorzystanych licencji / Liczba dostępnych licencji określonego typu.