Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Spółki

Lista spółek pozwala na zdefiniowanie spółek obsługiwanych w systemie. Po zdefiniowaniu pozwalają one na wybranie w ramach której spółki dokument jest rejestrowany. Wybór dokonywany jest z listy, przy startowaniu elementu. Możliwości wyboru spółek w liście mogą być konfigurowane na zakładce uprawnień spółek. W przypadku braku konfiguracji uprawnień, użytkownik może zarejestrować dokument w każdej spółce.

Konfiguracja spółek dzieli się na dwie części:

Więcej informacji na temat spółek można znaleźć w artykule Wielospółkowość.