Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Uprawnienia spółek

drex_SystemSettings_CompaniePermission_screen.png

1. Spółka domyślna dla

Umożliwia wpisanie osób i grup, dla których ta spółka ma się stać domyślna. Po dodaniu jakiegokolwiek użytkownika do uprawnień na spółce, system BPS zaczyna rozpatrywać uprawnienia w kontekście spółki. Poczas wdrażania uprawnień per spółka, należy konsekwentnie umieścić wszystkich użytkowników korzystających z systemu w wybranych spółkach. W przeciwnym wypadku, użytkownicy bez przypisanej spółki nie będą widzieli części elementów.

2. Spółka dodatkowa dla

Umożliwia wpisanie osób i grup, dla których ta spółka ma zostać dodana do listy spółek w kafelku startowania elementu.