Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Import i eksport aplikacji

WEBCON BPS Designer Studio udostępnia funkcjonalność importowania oraz eksportowania utworzonych aplikacji.
Dzięki tym mechanizmom możliwe jest współdzielenie aplikacji na wielu środowiskach (deweloperskim, testowym lub produkcyjnym).

Opcja importu/eksportu aplikacji jest dostępna z poziomu paska narzędzi Designer Studio w zakładce Akcje:

Import/Eksport

z poziomu menu kontekstowego procesu (tylko eksport)

Eksportuj konfigurację

lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+E.

uwaga

Proces nie może być eksportowany, jeżeli został wyewidencjonowany do edycji przez jakiegokolwiek użytkownika Designer Studio. Przed przystąpieniem do eksportu należy zaewidencjonować i zapisać wprowadzone zmiany.

Do przeprowadzenia importu/eksportu aplikacji wykorzystywane są odpowiednie kreatory:

Kreatory te nie tylko usprawniają operacje importu/eksportu, ale także służą do obsługi aplikacji powiązanych: jeżeli eksportowana aplikacja jest powiązana z inną poprzez regułę, zapytanie SQL, wywołanie zmiennej kontekstowej, ustawienie jako źródło danych itp., kreator pozwoli wyeksportować wybrane aplikacje do tego samego pliku .bpe wraz ze wszystkimi powiązaniami/zależnościami.

WEBCON BPS umożliwia także eksport/import zawartości procesów słownikowych, elementów globalnych powiązanych z procesem, grup BPS itp.