Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Akcje

Akcje to działania systemu wykonywane automatycznie bez udziału użytkownika, o ile spełnione zostaną określone warunki (przejście ścieżką, przekroczenie zadanego czasu, dodanie załącznika, zmiana wartości na formularzu).

Dodanie akcji na ścieżce lub kroku jest możliwe po wybraniu z drzewa danego obiegu i dwukrotnym kliknięciu na jego krok lub ścieżkę na zakładce Schemat graficzny. W polu Lista akcji należy wybrać sposób, w jaki akcja będzie uruchamiana (patrz Wywołanie akcji) i kliknąć na ikonę plusa. W ten sposób dodana zostanie Automatyzacja, która może obejmować jedną lub więcej akcji. W nowym oknie na zakładce Definicja należy kliknąć na strzałkę znajdującą się pomiędzy elementami Start i Koniec. Wówczas pojawi się czarna ikona z plusem, po kliknięciu której z listy dostępnych akcji będzie można dodać preferowaną akcję. Pomiędzy wspomnianymi elementami pojawi się kolejny blok z nazwą wybranej akcji.

Dodawanie nowej akcji

Aby móc zmieniać ustawienia akcji, należy kliknąć na ikonę wielokropka dostępną w prawym górnym rogu bloku akcji i wybrać opcję Konfiguracja lub Właściwości. Okna konfiguracyjne będą różnić się w zależności od typu wybranej akcji.

informacja

Więcej na temat konfiguracji akcji można dowiedzieć się, czytając artykuł Akcje WEBCON BPS – przegląd na naszym blogu technicznym.

Grupy i Typy akcji

W WEBCON Business Process Suite akcje pogrupowane są ze względu na charakter ich działania. Poniższa tabela stanowi zestawienie wszystkich grup i typów akcji dostępnych w WEBCON BPS oraz określa, przez jakie zdarzenia dana akcja może zostać wywołana.

Grupa akcjiNazwa akcji
Na wejście
Na zakończenie
Na Timeout
Na otwarcie w przeglądarce
Przycisk w menu
Na ścieżce przejścia
Cykliczne
Na usunięcie elementu workflow
Na zapis elementu workflow
Menu załączników
Na dodanie załącznika
OCR i skanowanieDodaj warstwę tekstową
Rozpoznaj OCR AI
Naucz OCR AI
PowiadomieniaWyślij e-mail
Wyślij konfigurowalny e-mail
FormularzZmień wartość pola
Odsyłacz
Walidacja formularza
Zmień wartość wielu pól
Zmiana wartości listy pozycji
Przydzielanie zadańUtwórz zadania
Wybierz akceptanta
Uprawnienia i dostęp publicznyDodaj uprawnienia
Usuń uprawnienia
Udostępnij element workflow
Udostępnij zadanie
Zakończ udostępnianie
Sterowanie obiegamiUruchom podobieg
Aktualizuj zależny element workflow
Ustaw status obiegu
Uruchom podobieg (SQL)
Przesuń obieg (SQL)
Zmień typ formularza
ZastępstwaDodaj zastępstwo
Usuń zastępstwo
Excel, Word i PDFGeneruj/aktualizuj plik Word
Generuj plik PDF
Konwertuj Word do PDF
Odczytaj dane z pliku Excel
Generuj plik Excel
Raporty i wydrukiGeneruj wydruk HTML
Generuj raport RS
Podpisy i certyfikatyPodpisz załącznik
Weryfikuj podpis załącznika
Podpisz załącznik (CoSign)
Kody kreskoweDrukuj kod kreskowy
Odczytaj kod kreskowy
Dodaj kod kreskowy
ExchangeKalendarz Exchange
Zadania Exchange
Asystent nieobecności
Grupy i użytkownicy BPSSynchronizacja listy użytkowników BPS
Usuń użytkownika BPS
Usuń grupę BPS
Dodaj grupę BPS
Dodaj/Usuń użytkownika do grup BPS
Dodaj/Usuń użytkowników do grupy BPS
Dodaj użytkownika BPS
Modyfikuj użytkownika BPS
Zarządzaj licencjami użytkownika BPS
Active DirectoryZarządzaj użytkownikami
Zarządzaj grupami
Dodaj użytkownika do grupy
SharePoint - zawartośćUtwórz witrynę
Pobierz załącznik z listy
Stwórz listę
Usuń listę
Dodaj element do listy
Edytuj element listy
Usuń element listy
Dodaj załącznik do listy
SharePoint - uprawnieniaDodaj grupę
Dodaj/usuń użytkownika
Udziel uprawnień
IntegracjaWykonaj procedurę SQL
Wykonaj akcję SDK
Wywołaj SOAP Web service
Uruchom skrypt PowerShell
Wywołaj REST Web service
ZałącznikiDodaj załącznik
Modyfikuj załącznik
Usuń załącznik
Zarządzanie bazami danychArchiwizuj elementy workflow
Zarządzanie elementami archiwalnymi
Usuń dane osobowe
OneDriveRozpocznij edycję pliku przez OneDrive
Anuluj edycję pliku przez OneDrive
Zakończ edycję pliku przez OneDrive
Wskaźniki wydajnościWystartuj wskaźnik wydajności
Zatrzymaj wskaźnik wydajności
Anuluj wskaźnik wydajności