Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Designer Desk

Okno umożliwiające określanie uprawnień użytkowników do tworzenia i publikowania projektów w WEBCON BPS Designer Desk.
Użytkownikom posiadającym licencję domyślnie przysługują wszystkie uprawnienia. Edycja uprawnień jest możliwa przez publiczne API, a w instalacji Cloud także poprzez edycję użytkowników w panelu administracyjnym.
Okno informuje także o liczbie dostępnych i wykorzystanych licencji Designer Desk Access.

./img/drex_SystemSettings_DesignerDesk_custom.png