Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Wygląd

AppearanceSettingsMode.png

1. Treść ekranu powitalnego

Tutaj wpisuje się treść ekranu powitalnego WEBCON BPS Portal, który będzie wyświetlany użytkownikom. Można również dodać jego tłumaczenie.

Możliwość dodania linku w pasku bocznym Portalu, który umożliwia przekierowanie do określonej strony. Więcej informacji znajduje się w artykule Dodatkowy link nawigacji.

3. Przyciski ścieżek

Wygląd przycisków przejścia do kolejnych kroków:

Ustaw szerokość – szerokość przycisku w % lub pixelach
Ułożenie przycisku – opcja ułożenia przycisków jeden pod drugim (domyślnie obok siebie)
Domyślny styl przycisku – kolory napisu i tła przycisku wypełnione jak na przykładzie

4. Atrybuty

Wygląd atrybutów na formularzu:

Pola tylko do odczytu:

  • Standard – pola będą miały wygląd zgodny ze stylem SharePointa
  • Schemat żółty – pola tylko do odczytu będą miały żółte tło

Domyślny styl atrybutu – kolor tła nazwy atrybutu
Domyślny styl kontrolki – kolor tła pola z wartością atrybutu