Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Baza danych

drex_SystemSettings_ArchiveDatabase_screen.png

1. Nazwa bazy danych do konfiguracji

Nazwa wybranej bazy konfiguracji.

2. Dostępne bazy zawartości

Lista dostępnych baz zawartości.

3. Domyślna baza archiwum

Wybór domyślnej bazy archiwum wykorzystywanej przez akcję Archiwizuj elementy workflowdla wszystkich procesów systemu. Indywidualnym procesom można przydzielić inną bazę archiwum na poziomie konfiguracji tego procesu w zakładce Ustawienia.

Baza archiwum tworzona jest podczas instalacji (krok Kreacja bazy danych), dodatkowe bazy archiwum można tworzyć z poziomu instalatora (Narzędzie do zarządzania systemem -> Kreacja bazy danych).

4. Domyślna baza załączników

Domyślna baza załączników. W przypadku braku domyślnej bazy, bazą z załącznikami będzie główna baza danych WEBCON Business Process Suite.

Wszystkie nowe procesy tworzone w narzędziu Studio będą miały ustawioną wskazaną bazę załączników.

Zalecane jest aby wszystkie załączniki przechowywać w osobnej bazie co ułatwi wykonywanie archiwum głównej bazy procesów. 

5. Lista dostępnych baz danych

Lista dostępnych baz danych załączników (utworzonych wcześniej w WEBCON Business Process Suite Installer).

6. Sugestie wyszukiwania

Zaznacz pole Włącz sugestie (autouzupełnianie), jeśli chcesz, żeby system podpowiadał użytkownikowi, co chce wyszukać. Po zaznaczeniu, gdy użytkownik wpisuje szukaną frazę, system wyświetla pod nią listę proponowanych fraz do wyszukania, które zaczynają się od tekstu wprowadzonego przez użytkownika.