Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Proxy

Konfiguracja serwera proxy jest konieczna, w przypadkach gdy serwer, na którym działa serwis WEBCON BPS umieszczony jest w wydzielonej sieci lokalnej nieposiadającej bezpośredniego dostępu do publicznego Internetu, a jednocześnie wymagania biznesowe powodują, że taki dostęp jest konieczny, np. do pobierania kursów walut lub do obsługi HotMailboxów znajdujących się na zewnętrznym serwerze Exchange (np. w Office 365).

Jeżeli w firmie/sieci działa serwer Proxy umożliwiający dostęp do Internetu w kontekście konkretnego użytkownika, wówczas można w konfiguracji podać adres (wraz z portem) serwera proxy, oraz login i hasło użytkownika, w kontekście którego serwis WEBCON BPS będzie miał dostęp do publicznego Internetu.

drex_SystemSettings_ProxySettings_screen.png