Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Uprawnienia globalne

Uprawnienia globalne umożliwiają nadawanie wskazanych użytkownikom globalnych uprawnień administracyjnych lub tylko do odczytu do wszystkich istniejących procesów.

drex_SystemSettings_GlobalSecurity_screen.png

1. Administracja

Umożliwia zdefiniowanie użytkowników, którzy będą posiadać globalne uprawnienia administracyjne do wszystkich istniejących procesów, bez względu na już posiadane uprawnienia (lub ich brak) na procesach.

2. Administratorzy biznesowi

Umożliwia zdefiniowanie użytkowników, którzy będą posiadać globalne uprawnienia administratorów biznesowych.

3. Sprawdź nazwy

Sprawdza nazwy wpisanych użytkowników.

4. Przeglądaj

Otwiera okno, w którym można wyszukać i wybrać użytkowników.

5. Tylko odczyt

Umożliwia określenie użytkowników, którzy będą posiadać globalne uprawnienia tylko do odczytu wszystkich istniejących procesów, bez względu na już posiadane uprawnienia (lub ich brak) na procesach.