Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Załączniki

Domyślne ustawienia pozwalają użytkownikom na dodawanie do systemu dowolnych załączników. Możesz jednak ograniczyć możliwość dodawania plików i pozwolić na dodawanie tylko załączników o konkretnym rozszerzeniu lub zabronić dodawania załączników z podanymi rozszerzeniami. Ustawienia, które tutaj wybierzesz, będą miały globalny zasięg (tzn. zostaną zastosowane do wszystkich procesów).

Możesz także określić maksymalny rozmiar załącznika. Ustawienie to zostanie zastosowane globalnie (tzn. do wszystkich procesów). Niezależnie od tego ustawienia możesz zdefiniować maksymalny rozmiar załącznika dla konkretnego procesu (zobacz gdzie to ustawić na dole tej strony).

AttachmentsDatabase.png

1. Dozwolone rozszerzenia załączników

Wybierz Bez ograniczeń, jeśli użytkownicy mają mieć możliwość dodawania dowolnych załączników do systemu.

Wybierz Pozwól na dodawanie jedynie załączników o rozszerzeniach, jeśli chcesz określić listę legalnych rozszerzeń dodawanych załączników. System zablokuje dodanie załączników, które mają inne rozszerzenia.

Wybierz Nie pozwalaj na dodawanie załączników o rozszerzeniach żeby nie pozwolić na dodawanie do systemu załączników o konkretnych rozszerzeniach.

Jeśli wybierzesz ograniczenie dozwolonych rozszerzeń załącznika to system zaproponuje listę rozszerzeń załączników. Zaznacz wybrane rozszerzenie i wciśnij przycisk "-"  (na prawo od listy) żeby usunąć rozszerzenie z listy. Wciśnij przycisk "+" żeby dodać nowe rozszerzenie. Wciśnij przycisk z symbolem odświeżenia żeby odświeżyć listę rozszerzeń załączników.

2. Maksymalny rozmiar załącznika

Zaznacz to pole żeby określić maksymalny rozmiar załącznika dodawanego do systemu. Jest to ustawienie globalne, tzn. będzie aplikowane do wszystkich procesów.