Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

MailApproval - Komendy

Formatka umożliwia skonfigurowanie opcjonalnych wartości komend dostępnych na ścieżkach przejścia oraz komend wymaganych do delegacji zadań.

EmailApprovalCommands.png

1. Grupy komend

Lista z predefiniowanymi grupami wartości. Grupy te są dostępne na ścieżce przejścia.
Nie ma możliwości usunięcia grupy komend typu Delegacja.

2. Lista komend

Lista komend dostępnych w obrębie danej grupy komend.