Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Migracja uprawnień

Narzędzie służące do migrowania uprawnień między wytypowanymi użytkownikami.
Po wpisaniu użytkowników źródłowych i docelowych można skorzystać z jednego z dwóch trybów działania:

PermissionsMigration_screen.png

1. Użytkownik źródłowy

Uprawnienia użytkownika wstawionego w tym polu są kopiowane lub zamieniane z użytkownikiem wstawionym w polu Użytkownik docelowy.
Użytkownik może być wprowadzony ręcznie lub wyszukany z listy ActiveDirectory. W drugim przypadku należy kliknąć ikonę drex_ikona.png znajdującą się po prawej stronie okna.

2. Użytkownik docelowy

Dla użytkownika wstawionego w tym polu zostaną skopiowane uprawnienia osoby określonej w polu Użytkownik źródłowy lub zamienione z taką osobą.
Użytkownik może być wprowadzony ręcznie lub wyszukany z listy ActiveDirectory. W drugim przypadku należy kliknąć ikonę drex_ikona.png znajdującą się po prawej stronie okna.
Ponadto możliwe jest zmigrowanie uprawnień do zadań archiwalnych, o ile zaznaczono przycisk wyboru Zamień też archiwalne zadania.

3. Kopiuj

Przycisk kopiuje uprawnienia użytkownika wskazanego w polu Użytkownik źródłowy i przekazuje je użytkownikowi określonemu w polu Użytkownik docelowy. (Kopiowanie obejmuje uprawnienia globalne, na poziomie procesu, na powiązaniu typu dokumentu z obiegiem, indywidualnie przydzielone do dokumentu). Po skopiowaniu obaj użytkownicy będą posiadać takie same uprawnienia,

4. Zamień

Przycisk zamienia:

  • uprawnienia użytkowników (globalne, na poziomie procesu, na powiązaniu typu dokumentu z obiegiem, indywidualnie przydzielone do dokumentu),
  • przydzielone zadania (także zadania archiwalne, o ile zaznaczono przycisk wyboru Zamień też archiwalne zadania),
  • uprawnienia do atrybutów (ręcznie wprowadzone uprawnienia związane z widocznością i edytowalnością),
  • uprawnienia do przechodzenia ścieżkami (osoby ręcznie przypisane do zadań).

5. Raport podstawowy

Podstawowy raport na temat kopiowania lub zamiany uprawnień. Istnieje możliwość zapisania raportu w pliku tekstowym (przycisk Zapisz).

6. Raport zaawansowany

Zaawansowany raport na temat kopiowania lub zamiany uprawnień. Istnieje możliwość zapisania raportu w pliku tekstowym (przycisk Zapisz).

informacja

Dodatkowe informacje na temat migracji uprawnień można znaleźć w ARTYKULE dostępnym na blogu technicznym.