Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Sesje administracyjne

Sekcja zawiera zestawienie sesji diagnostycznych uruchomionych z poziomu Portalu. Dane przedstawione są w postaci tabelarycznej z podziałem na trzy kolumny: Identyfikator sesji (numer GUID), Data (data włączenia sesji diagnostycznej) oraz Identyfikator użytkownika (identyfikator użytkownika, który włączył sesję diagnostyczną). Kliknięcie identyfikatora sesji powoduje otwarcie sesji. Z poziomu tego okna możliwe jest ponadto wyeksportowanie sesji diagnostycznej do pliku (przycisk Pobierz).

AdministrativeSession.png

1. Wczytaj z pliku sesji

Za pomocą przycisku istnieje możliwość wczytania sesji diagnostycznej zapisanej uprzednio do pliku.

2. Usuń wszystkie sesje

Przycisk usuwa wszystkie wyświetlone w zestawieniu sesje diagnostyczne.

3. Wyszukaj

W prawym górnym rogu (ikona szkła powiększającego) dodano narzędzie wyszukiwania ułatwiające odnajdywanie konkretnych sesji diagnostycznych.