Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Wyszukiwanie logów (GUID)

Sekcja umożliwia wyszukanie pełnej treści loga błędu za pomocą numeru GUID. Aby wyszukać log błędu, należy skopiować numer GUID błędu i wkleić go w polu GUID. Po naciśnięciu przycisku Pobierz wyświetlona zostanie pełna treść logu błędu.

./img/FeatureMigration_screen