Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Usuń elementy z procesu

Za pomocą narzędzia można w łatwy i szybki sposób usunąć wszystkie powiązane z procesem elementy z bazy danych. Dzięki temu możliwe jest następnie usunięcie całego procesu.

DeleteElementsFromProcess_screen.png

1. Proces

W polu wskazywany jest proces, z którego zostaną usunięte wszystkie elementy w bazie danych.

2. Zakres elementów

Pole pozwala wybrać, które elementy mają zostać usunięte. Dostępne opcje:

  • Wszystkie elementy,
  • Tylko baza operacyjna,
  • Tylko baza archiwum.

Wybranie pierwszej opcji jest równoznacznie z wyborem dwóch pozostałych naraz.

3. Usuń

Przycisk pozwala usunąć elementy z wybranego procesu.

4. Podsumowanie

Sekcja zawiera zestawienie dotyczące usuniętych elementów.

Kolumna Nazwa tabeli wyświetla nazwę tabeli, z której usunięto dane z bazy danych.

Kolumna Liczba usuniętych wierszy wyświetla liczbę danych usuniętych ze wskazanej tabeli.

informacja

Dodatkowe informacje na temat usuwania elementów z procesu można znaleźć w ARTYKULE dostępnym na blogu technicznym.