Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Wyszukiwanie logów

Okno umożliwia wyszukiwanie logów za pomocą zapytania SQL oraz ewentualne filtrowanie wyników.

GetLogs_screen.png

1. Zapytanie

Miejsce, w którym wstawiane jest zapytanie SQL pobierające logi zmian dla procesów. Logi przechowywane są w bazie połączonej z Designer Studio (domyślnie jest to baza BPS_Content widoczna na pasku stanu).
Domyślne zapytanie ma postać: „SELECT * FROM WFLogs Where LOG_ACTID =”.
Po wstawieniu odpowiedniego numeru ID (np. akcji) i kliknięciu przycisku Pobierz wyświetlony zostanie pełny wynik zapytania.

2. Dodatkowy filtr

Istnieje możliwość użycia dodatkowego filtra, aby zawęzić wyniki, korzystając z warunku SQL.
Przykładowo można ograniczyć wyniki zapytania tylko do tych logów, które zostały utworzone po 10 maja 2021 r.: „LOG_TSInsert > '2021-05-10'”.

3. Pobierz

Przycisk otwiera okno z wynikami zapytania przedstawionymi w formie tabeli. Opcja umożliwia m.in. sortowanie wg kolumn i eksportowanie raportu do pliku Excel.

Widok okna z wynikami zapytania:
./img/GetLogs_custom.png

informacja

Dodatkowe informacje na temat wyszukiwania logów można znaleźć w ARTYKULE dostępnym na blogu technicznym.