Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Ustaw status obiegu

Akcja umożliwia zmianę statusu elementu i po jej wykonaniu system sprawdza, czy element posiada obieg nadrzędny. Jeśli tak jest i obieg nadrzędny znajduje się w kroku Oczekiwania na podobiegi, to przeprowadzana jest weryfikacja podobiegów.

uwaga

Akcja ustawiania statusu elementu jest automatycznie uruchamiana w momencie przejścia do kroku końcowego i nie ma potrzeby jej ponownego dodawania w tym miejscu.

Konfiguracja składa się z dwóch sekcji: Podstawowej i Zaawansowanej.

Ustaw status obiegu

Widok ustawień Podstawowych umożliwia wybranie stałego Statusu elementu, tzn. jeśli zostanie spełniony warunek wykonania akcji, to status elementu zmieni się na ustawiony. Dostępne opcje:

  • Trwający,
  • Pozytywnie zakończony,
  • Negatywnie zakończony.

Widok ustawień Zaawansowanych umożliwia wybranie statusu elementu w sposób dynamiczny. Istnieje możliwość zdefiniowania Zapytania SQL, które zwróci identyfikator statusu elementu, i ile spełnione zostaną określone warunki. Jest przy tym możliwość skorzystania z Edytora zmiennych, aby skorzystać z danych systemowych.

informacja

Szczegółowe informacje na temat akcji dostępne są w artykule Podobiegi – akcja „Ustaw status obiegu” na naszym blogu technicznym.