Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Zmień typ formularza

Akcja jest dostępna jako Przycisk w menu i umożliwia wymuszenie zmiany Typu formularza dla zarejestrowanych formularzy, tj. które zapisano już w bazie danych.

W przypadku gdy, np. wystartowano obieg z nieodpowiednim Typem formularza lub został on niewłaściwie określony na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego – nie ma potrzeby jego usuwania i ponownej rejestracji. Akcja umożliwi dokonanie modyfikacji typu formularza na istniejącym już formularzu.

Użycie akcji spowoduje usunięcie wartości atrybutów innych niż globalne i systemowe, natomiast załączniki dodane do pierwotnego formularza pozostaną niezmienione.

Zmień typ formularza

Jeśli w konfiguracji akcji zaznaczona zostanie opcja Wybór typu formularza w obrębie procesu, to możliwość zmiany Typu formularza zostanie ograniczona wyłącznie do typów występujących w obrębie procesu.

informacja

Więcej informacji na temat tej akcji można znaleźć w artykule Zmień typ formularza.